Certificat d’Autenticitat Canson Infinity

www.graficartprints.comCertificat d’Autenticitat Canson Infinity

Certificat d'Autenticitat Canson Infinity de GraficArtPrints © GraficArtPrints

Dades a proporcionar a GraficArtPrints per a l’emissió del Certificat d’Autenticitat de Canson Infinity

Les següents dades, a part de les òbvies, no són obligatòries i poden fer-se constar optativament per part de l’autor. Si l’autor desitja indicar alguna altra dada no inclosa en aquest document, ho indicarà a GraficArtPrints per incloure-la al certificat, sempre que no hi hagi cap inconvenient per part de GAP o Canson® Infinity

01Autor
Nom de l’autor o autors intel·lectuals de l’bra.

02Títol
Títol identificatiu únic que rep l’obra.

03Referència
Si a més del títol, l’obra té una referència identificativa, pot fer-se constar optativament.

04Lloc
Lloc on es va crear l’obra. (Lloc, Població, Província, País)

05Data
Data de creació de l’obra original.

05Edició
Número d’exemplars que compon l’edició en cas de ser limitada. En cas de no ser una edició limitada s’indicarà “Edició Oberta” o s’ometrà aquesta informació.

06Web
La direcció URL de la web de l’artista, en cas de tenir-ne.

 

Els següents camps seran proporcionats per GraficArtPrints:

01Tamany taca
Tamany de l’àrea impresa.

02Tamany paper
Tamany total del paper.

03Paper Canson Infinity
Paper Canson® Infinity que s’ha utilitzat per a la impressió

04Tintes
El tipus de tintes utilitzades en la impressió

05Taller
El nom de qui ha realitzat la impressió

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

FacebookTwitterInstagramPinterestVimeoYouTube